Chủ đề
Giang Thiên Vũ hiện đang là NCS ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ từng là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, có điểm tiếng Anh IELS 6.5 nhưng nhận ra hứng thú và khả năng của mình không ở các con số, Vũ quyết định cược với việc chọn nghề...

Giá vàng

(ĐVT: tr.đ/lượng)
Loại
Mua
Bán
 Vàng SJC
48.320
48.700
 Vàng nhẫn
47.450
48.250
Nguồn:

Ngoại tệ

(ĐVT: đồng)
Loại
Mua
Bán
Nguồn:

Để mỗi ngày có thêm người khỏi bệnh COVID-19 được ra viện, những con người ấy đã để lại sau lưng cuộc sống bình thường để toàn tâm cho công ...