Chủ đề

Giá vàng

(ĐVT: tr.đ/lượng)
Loại
Mua
Bán
 Vàng SJC
50.200
50.600
 Vàng nhẫn
49.970
50.620
Nguồn:

Ngoại tệ

(ĐVT: đồng)
Loại
Mua
Bán
Nguồn: