Chủ đề

Giá vàng

(ĐVT: tr.đ/lượng)
Loại
Mua
Bán
 Vàng SJC
41.230
41.480
 Vàng nhẫn
41.140
41.740
Nguồn:

Ngoại tệ

(ĐVT: đồng)
Loại
Mua
Bán
 USD
23140
23260
 EURO
25338
26177
Nguồn: